Standpunten

Zoeken

Laanplein

Lees verder

Maatschappelijke participatie

De PvdA wil dat jongeren al op jonge leeftijd kennis maken met sporten. De PvdA blijft investeren in sportvoorzieningen in buurten, ook als het volbouwen met woningen of kantoren meer geld zou kunnen opleveren. De PvdA wil dat sportparken intensiever worden gebruikt. Dit kan door het openstellen van velden voor medegebruik door buurtbewoners of wijkorganisaties.

Lees verder

Milieu

De PvdA wil dat de gemeente alleen nog maar (deels) elektrisch aangedreven auto’s aanschaft of auto’s op gas. De PvdA wil dat de gemeente actief gaat meewerken aan het gebruik van elektrische auto’s door onder meer de aanleg van oplaadpunten voor dit soort auto’s. De PvdA wil dat de gemeente meewerkt aan de uitbreiding van

Lees verder

Onderwijs

De PvdA pleit voor extra aandacht voor kinderen met een achterstand. Ouders worden goed geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn door de gemeente. De PvdA pleit voor continuering van het huidige beleid waarin in een vroegtijdig stadium de taalachterstand wordt gesignaleerd. De PvdA pleit voor het stimuleren van het taalonderwijs door de gemeente bij

Lees verder

Sport en cultuur

De PvdA wil dat de gemeente initiatieven neemt om het Bosbad en de Trits in één organisatie onder te brengen. De PvdA wil een beheerstichting voor alle sportvoorzieningen. De PvdA wil een actief vrijwilligersbeleid in Baarn, de koepelorganisatie de SVB dient door de gemeente zoveel mogelijk ondersteund te worden. De PvdA wil bestaande culturele manifestaties

Lees verder

Verkeer

De PvdA wil dat de gemeente de verkeersveiligheid in de gemeente gaat verbeteren door verkeersremmende maatregelen te nemen zoals betonnen bloembakken, veilige fietsroutes en autovrije zones rond de scholen. De PvdA wil dat de gemeente overleg bevordert tussen schoolbesturen, ouders en de gemeente om de verkeersveiligheid rond scholen te verbeteren. De PvdA wil dat de

Lees verder

Wijk en buurtgericht werken

De PvdA wil dat wijken een ruimer budget hebben om kleinschalige wijk activiteiten voor het algemeen belang in de wijk te ondersteunen De PvdA wil dat de gemeente het wijk en buurtgericht werken ondersteunt met alle mogelijke hulpmiddelen. De PvdA wil dat de gemeente de speeltuinverenigingen een subsidie verstrekt ten behoeve van activiteiten en toezicht.

Lees verder

Wonen

De PvdA wil handhaving van het bestand goedkope huurwoningen (max. € 525,- per maand) en koopwoningen (max. € 200.000,-)door renovatie en uitbreiding door nieuwbouw. De PvdA wil dat bij nieuwbouw minimaal 40% in de sociale sector gebouwd wordt, een belangrijk deel van dit bestand dienen grondgebonden woningen te zijn. De PvdA wil bij nieuwbouw door

Lees verder

Zorg

De PvdA vindt het van groot belang dat gehandicapten zo lang mogelijk thuis wonen. Daartoe dient zo veel mogelijk leeftijdsbestendig gebouwd te worden. Daarnaast dienen openbare gebouwen en straten zo goed mogelijk toegankelijk te zijn voor mindervaliden. Het is van belang dat Baarn blijft beschikken over kwantitatief en kwalitatief goede thuiszorg. Waar mogelijk kan de zorg verbeterd

Lees verder