Milieu

  • De PvdA wil dat de gemeente alleen nog maar (deels) elektrisch aangedreven auto’s aanschaft of auto’s op gas.
  • De PvdA wil dat de gemeente actief gaat meewerken aan het gebruik van elektrische auto’s door onder meer de aanleg van oplaadpunten voor dit soort auto’s.
  • De PvdA wil dat de gemeente meewerkt aan de uitbreiding van tankstations met een aardgasvulpunt.
  • De PvdA wil duurzaam bouwen stimuleren door gebruik te maken van milieuvriendelijke materialen.
  • De PvdA wil beter geïsoleerd bouwen en zoveel mogelijk gebruik maken van en opwekken van duurzame energiebronnen, gebruik maken van zonnepanelen en windmolens.
  • De PvdA wil dat de gemeente een actief en vooruitstrevend milieubeleid voert en daarin zonodig het initiatief neemt.