Sport en cultuur

  • De PvdA wil dat de gemeente initiatieven neemt om het Bosbad en de Trits in één organisatie onder te brengen.
  • De PvdA wil een beheerstichting voor alle sportvoorzieningen.
  • De PvdA wil een actief vrijwilligersbeleid in Baarn, de koepelorganisatie de SVB dient door de gemeente zoveel mogelijk ondersteund te worden.
  • De PvdA wil bestaande culturele manifestaties ondersteunen onder andere met voldoende betaalbare accommodaties.