Wonen

 • De PvdA wil handhaving van het bestand goedkope huurwoningen (max. € 525,- per maand) en koopwoningen (max. € 200.000,-)door renovatie en uitbreiding door nieuwbouw.
 • De PvdA wil dat bij nieuwbouw minimaal 40% in de sociale sector gebouwd wordt, een belangrijk deel van dit bestand dienen grondgebonden woningen te zijn.
 • De PvdA wil bij nieuwbouw door de woningbouwcorporatie een maximale huur van € 525,-.
 • De Pvda wil een inspanningsverplichting door de woningcorporatie om de kwaliteit van haar woningenbestand te handhaven. Dit betekent tijdig onderhoud.
 • De PvdA wil meer woningen voor starters, ouderen en minder validen.
 • De PvdA wil een voortzetting van het Eemborg concept bij de 2 overblijvende Sonneveltflats.
 • De PvdA wil renovatie van de overige flatwoningen, aanpassen aan de normen van de 21ste eeuw.
 • De PvdA wil meer en betere samenwerking met de woningbouwcorporatie.
 • De PvdA wil de bouw van levensloopbestendige woningen.
 • De PvdA wil bouwen met energiebesparende en duurzame materialen.
 • De PvdA wil de inbreidingslocaties op de Gemeentewerf, Sherpaterrein, Noordschil, en het terrein van de Waldheim-mavo gebruiken om zoveel mogelijk woningen voor doelgroepen te realiseren.
 • De PvdA wil dat de corporatie onverkoopbare woningen van marktpartijen aankoopt en deze (tijdelijk) verhuren.
 • De PvdA wil met de corporatie concrete afspraken maken over:
  • isolatie van bestaande huurwoningen,
  • het aantal te bouwen woningen,
  • investeringen in de leefbaarheid van wijken,
  • het signaleren van, en reageren op huurproblemen en overlast,
  • kwaliteit van de woningen,
  • huurprijzen en totale huursom,
  • de mate waarin de woningmarkt wordt geliberaliseerd.
 • De PvdA wil huurderverenigingen financieel ondersteunen zodat deze verenigingen een sterkere onderhandelingspartner van verhuurders worden.
 • De PvdA wil actief deelnemen aan overleg tussen buurtbewoners, woningcorporatie, en politie om wijkgericht samen te werken. Wij willen een betere aanpak van woonoverlast, door begeleid wonen voor mensen die zorg nodig hebben.