Zorg

De PvdA vindt het van groot belang dat gehandicapten zo lang mogelijk thuis wonen. Daartoe dient zo veel mogelijk leeftijdsbestendig gebouwd te worden. Daarnaast dienen openbare gebouwen en straten zo goed mogelijk toegankelijk te zijn voor mindervaliden. Het is van belang dat Baarn blijft beschikken over kwantitatief en kwalitatief goede thuiszorg. Waar mogelijk kan de zorg verbeterd worden. Voor de bewaking van de zorg is de instelling van een WMO-raad van belang. Het wijk- en buurtgericht werken dient verder gestimuleerd te worden.

  • De PvdA wil dat de gemeente kiest voor zorgaanbieders die hulp aanbieden, die zo dicht mogelijk tegen de cliënt aan georganiseerd is. De PvdA vindt goed management in de zorg hard nodig, echter geen overkill maar zoveel mogelijk handen aan het bed.
  • De PvdA wil dat mensen die op zorg aangewezen zijn, goede mogelijkheden hebben om via een vaste procedure bij een onafhankelijke instantie een klacht in te dienen wanneer zij ontevreden zijn over de dienstverlening van een zorgaanbieder.
  • De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente mantelzorg zo goed mogelijk ondersteunt. Dat kan bijvoorbeeld door mantelzorgers beter te informeren over de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn en mogelijkheden te scheppen voor mantelzorgers om elkaar te ontmoeten.
  • De PvdA wil dat de gemeente geld beschikbaar blijft houden voor het inzetten van kleinschalig openbaar vervoer zodat ouderen en gehandicapten mobiel blijven en niet vereenzamen.
  • De PvdA wil dat de gemeente de openbare gebouwen optimaal toegankelijk maakt voor mindervalide burgers.
  • De PvdA wil de instelling van een WMO raad.